Ses vi til vores næste arrangement?

  • Online
  • 10:00:00

DevoTalks – en webinarserie af digitale indspark

  • Lyngbyvej 2, 2100 København Ø
  • 09:00:00

Morgenbriefing: Forandringsledelse og adfærdsdesign i informationssikkerhed

  • Tycho Brahe Planetarium
  • 08:00:00

ESDH | ECM Konferencen 2020